Informacje w sprawie skarg i wniosków

Informacja w sprawie skarg i wniosków

W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW PRZYJMUJĄ:

 

KOMENDANT

BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ

LUB WYZNACZENI PRZEZ NIEGO ZASTĘPCY

W PONIEDZIAŁEK W GODZ. 14.30 - 15.30

 
WYDZIAŁ KONTROLI

BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ

WE WTOREK W GODZ. 7.30 - 16.30

W PONIEDZIAŁEK, ŚRODĘ, CZWARTEK I PIĄTEK W GODZ. 7.30 – 15.30

 

W SIEDZIBIE KOMENDY BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ

W PRZEMYŚLU PRZY UL. MICKIEWICZA 34

 

 

 

Skargi i wnioski można wnosić do Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej:

  • pisemnie na adres: 37-700 Przemyśl, ul. Mickiewicza 34,

  • za pomocą telefaksu na numer sekretariatu Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej 016 6732700 lub Wydziału Kontroli Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej 016 6732711,

  • za pomocą poczty elektronicznej skargi.biosg@strazgraniczna.pl,

  • ustnie do protokołu,

  • za pośrednictwem ePUAP na adres strony internetowej http://www.epuap.gov.pl

        Skarga, aby mogła zostać rozpatrzona, powinna zawierać:

  • imię i nazwisko skarżącego,

  • dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/mieszkania),

  • dokładny opis zdarzenia.


UWAGA !!!

Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r.
w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. nr 5 poz. 46), skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego, pozostawia się bez rozpoznania.


 

 

Metryczka

Data wytworzenia 18.07.2011
Data publikacji 18.07.2011
Data modyfikacji 22.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Tylka
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Tylka Wydział Nadzoru i Kontroli
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Łach
do góry