Ochrona danych osobowych - BIP - Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

 

Inspektor Ochrony Danych 

 

Ochrona danych osobowych w Schengen

SCHENGEN

Ochrona danych osobowych

System Informacyjny Schengen:

  • wspólna elektroniczna baza danych o osobach i przedmiotach;
  • wymiana informacji pomiędzy słuzbami odpowiedzialnymi za ochrone granic, wydawanie wiz i inne kontrole policyjne oraz celne;
  • składa się z jednostki centralnej w Strasburgu oraz z modułów krajowych, które są jej lustrzanym odbiciem.

Twoje prawa

  • Masz prawo dostępu do treści Twoich danych zawartych w SIS i VIS.
  • Prawo dostępu podlega ograniczeniom.
  • Masz prawo wystąpienia z żądaniem poprawienia danych, ich usunięcia, uzyskania informacji lub uzyskania odszkodowania.

 

Do kogo należy się zwrócić?

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI

Kontakt:

CENTRALNY ORGAN TECHNICZNY KSI

02-514 Warszawa

ul. Puławska 148/150

Więcej: Centralny Organ Techniczny KSI

 

Kto chroni dane w Schengen?

PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  sprawuje kontrolę nad tym, czy wykorzystanie danych w module krajowym SIS nie narusza praw osób, których dane te dotyczą.

Masz prawo żądania skontrolowania swoich danych znajdujących się w SIS.

 

Kontakt:

URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
22 531-03-00

godziny pracy urzędu: 8.00–16.00

Punkt kancelaryjny Urzędu czynny jest w godzinach 9.00-15.00
kancelaria@uodo.gov.pl

Infolinia: 606-950-000
czynna w dni robocze: 10.00–14.00

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP Urzędu Ochrony Danych Osobowych: /UODO/SkrytkaESP

https://uodo.gov.pl

 

WSPÓLNY ORGAN NADZORCZY SCHENGEN

Wspólny Organ Nadzorczy Schengen (Joint Supervisory Authority of Schengen), dalej zwany WON Schengen, był organem nadzoru ustanowionym na podstawie art. 115 Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen odpowiedzialnym za nadzór nad technicznym wsparciem funkcjonalności Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) wykorzystywanego przede wszystkim do kontroli ruchu osobowego na granicach państw, które przystąpiły do systemu z Schengen.

Do zadań Grupy koordynujacej nadzór na SIS II należy:

wymiana istotnych informacji;
wzajemne wspomaganie się  w przeprowadzaniu kontroli i inspekcji;
analiza trudności interpretacyjnych w zakresie wykładni lub stosowania przepisów dotyczących SIS II;
badanie problemów związanych ze sprawowaniem niezależnego nadzoru lub z wykonywaniem praw osób, których dotyczą dane;
sporządzanie uzgodnionych wniosków w sprawie wspólnych rozwiązań problemów;
upowszechnianie wiedzy na temat ochrony danych osobowych
Więcej informacji o pracach tej grupy dostępne jest na stronie internetowej Europejskiego Inspektora Ochrony Danych Osobowych: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/CSIS

 

Źródło i więcej informacji:

http://www.uodo.gov.pl

http://bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/centralny-organ-techni/40172,Centralny-Organ-Techniczny-Krajowego-Systemu-Informatycznego-Komendant-Glowny-Po.html

Metryczka

Data publikacji 12.10.2012
Data modyfikacji 21.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz CZAJKOWSKI
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz CZAJKOWSKI Wydział Ochrony Informacji BiOSG
Osoba modyfikująca informację:
T.Czajkowski
do góry