Ochrona danych osobowych - BIP - Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

 

Inspektor Ochrony Danych 

 

Ochrona danych osobowych w Schengen

SCHENGEN

Ochrona danych osobowych

System Informacyjny Schengen:

  • wspólna elektroniczna baza danych o osobach i przedmiotach;
  • wymiana informacji pomiędzy słuzbami odpowiedzialnymi za ochrone granic, wydawanie wiz i inne kontrole policyjne oraz celne;
  • składa się z jednostki centralnej w Strasburgu oraz z modułów krajowych, które są jej lustrzanym odbiciem.

Twoje prawa

  • Masz prawo dostępu do treści Twoich danych zawartych w SIS i VIS.
  • Prawo dostępu podlega ograniczeniom.
  • Masz prawo wystąpienia z żądaniem poprawienia danych, ich usunięcia, uzyskania informacji lub uzyskania odszkodowania.

 

Do kogo należy się zwrócić?

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI

Kontakt:

CENTRALNY ORGAN TECHNICZNY KSI

02-514 Warszawa

ul. Puławska 148/150

e-mail: cot.admin.ksi@policja.gov.pl

Więcej: Centralny Organ Techniczny KSI

 

Kto chroni dane w Schengen?

PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  sprawuje kontrolę nad tym, czy wykorzystanie danych w module krajowym SIS nie narusza praw osób, których dane te dotyczą.

Masz prawo żądania skontrolowania swoich danych znajdujących się w SIS.

 

Kontakt:

URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa
fax: 22 531-03-01
godziny pracy urzędu: 8.00–16.00

Infolinia: 606-950-000
czynna w dni robocze: 10.00–13.00

Infolinia dla Inspektorów Ochrony Danych: 606-942-000
czynna w dni robocze: 10.00–13.00

https://uodo.gov.pl

 

 

Wspólny Organ Nadzorczy Schengen

  • sprawuje nadzór nad wsparciem technicznym SIS oraz bada wszelkie problemy pojawiające się w trakcie obsługi SIS.

 

Kontakt: 

WSPÓLNY ORGAN NADZORCZY SCHENGEN

Sekretariat Ochrony Danych

Rue de ia Loi 175

Bureau 3040GM14

B-1048 Brussels

Tel: +32(0)22 855 026

http://www.schengen-jsa.dataprotection.org/ 

 

 

Źródło i więcej informacji:

http://www.uodo.gov.pl

http://bip.kgp.policja.gov.pl/portal/kgp/980/3943/Centralny_Organ_Techniczny_Krajowego_Systemu_Informatycznego.html

Metryczka

Data publikacji 12.10.2012
Data modyfikacji 29.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Broda
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Czajkowski Wydział Ochrony Informacji BiOSG
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Czajkowski
do góry