Wolne stanowiska w Służbie Cywilnej

INFORMACJA O WYNIKU NABORU - 2022 r.

Rozwinięcie wyników następuje po kliknięciu w przedmiotową zakładkę

 

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 109801 z dnia 04.11.2022 r.

Data ogłoszenia: 4 listopada 2022 r.
Nazwa stanowiska: Starszy inspektor (do spraw środków trwałych i prowadzenia gospodarki mandatowej) w Sekcji Księgowości i Rozliczeń Pionu Głównego Księgowego

Nazwa urzędu: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu
Adres urzędu: ul. Mickiewicza 34 , 37 - 700 Przemyśl


Wyniki naboru: nabór zakończony  wyborem kandydatki/kandydata

Karolina Buczek, Przemyśl

Data wyniku: 23 grudnia 2022 r.

Data publikacji wyniku: 27 grudnia 2022 r.

Data zatrudnienia: 1 kwietnia 2023 r.

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 110741 z dnia 18.11.2022 r.

Data ogłoszenia: 18 listopada 2022 r.
Nazwa stanowiska: Starszy specjalista- psycholog w Służbie Zdrowia BiOSG z siedzibą w Przemyślu

Nazwa urzędu: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu
Adres urzędu: ul. Mickiewicza 34 , 37 - 700 Przemyśl


Wyniki naboru: nabór zakończony  wyborem kandydatki/kandydata

Edyta Zając, Przemyśl

Data wyniku: 20 grudnia 2022 r.

Data publikacji wyniku: 21 grudnia 2022 r.

Informacja o zatrudnieniu kandydatki

Data zatrudnienia: 16 stycznia 2023 r.

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 106756 z dnia 22 września 2022 r.

Data ogłoszenia: 12 września 2022 r.
Nazwa stanowiska: Starszy inspektor (stanowisko ds. osobowych funkcjonariuszy i pracowników) Referatu Kadrowo-Szkoleniowego Zespołu ds. Obsługi Placówki SG kat. I w Medyce

Nazwa urzędu: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu
Adres urzędu: ul. Mickiewicza 34 , 37 - 700 Przemyśl


Wyniki naboru: nabór zakończony  wyborem kandydatki/kandydata

Dagmara Bukojemska, Przemyśl

Data wyniku: 16 listopada 2022 r.

 

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 105603 z dnia 7 września  2022 r.

Data ogłoszenia: 7 września 2022 r.
Nazwa stanowiska: Inspektor w Zespole do spraw Obsługi i Koordynacji Działań Placówki Straży Granicznej w Sanoku ( stanowisko ds. prowadzenia obsługi administracyjno- kanceraryjnej PSG)

Nazwa urzędu: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu
Adres urzędu: ul. Mickiewicza 34 , 37 - 700 Przemyśl


Wyniki naboru: anulowano nabór.

Pracownik na którego stanowisko prowadzony był nabór " na czas zastępstwa" powrócił  do pracy.

Data wyniku: 27 października 2022 r.

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 102368 z dnia 12 lipca 2022 r.

Data ogłoszenia: 12 lipca 2022 r.
Nazwa stanowiska: Audytor wewnętrzny

Nazwa urzędu: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu
Adres urzędu: ul. Mickiewicza 34 , 37 - 700 Przemyśl


Wyniki naboru: nabór zakończony  wyborem kandydatki/kandydata

Dariusz Stolarski, Czudec

Data wyniku: 31 sierpnia 2022 r.

Informacja o informacja o zatrudnieniu kandydata

Dariusz Stolarski, Czudec

Data zatrudnienia: 2 stycznia 2023 r.

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 99238 z dnia 23 maja 2022 r.

Data ogłoszenia: 23 maja 2022 r.
Nazwa stanowiska: Starszy specjalista (stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych) w Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji

Nazwa urzędu: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu
Adres urzędu: ul. Mickiewicza 34 , 37 - 700 Przemyśl


Wyniki naboru: nabór zakończony  wyborem kandydatki/kandydata

Agata Kowalska, Przemyśl

Data wyniku: 31 sierpnia 2022 r.

Informacja o zatrudnieniu kandydatki/kandydata:

Agata Kowalska, Przemyśl

Data zatrudnienia: 2 listopada 2022 r.

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 101168 z dnia 22 czerwca 2022 r.

Data ogłoszenia: 22 czerwca 2022 r.
Nazwa stanowiska: Starszy inspektor - kierownik Archiwum Zakładowego w Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji

Nazwa urzędu: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu
Adres urzędu: ul. Mickiewicza 34 , 37 - 700 Przemyśl


Wyniki naboru: nabór zakończony  wyborem kandydatki/kandydata

Marzena Pięknik, Łuczyce

Data wyniku: 9 sierpnia 2022 r.

Informacja o zatrudnieniu kandydatki/kandydata:

Marzena Pięknik, Łuczyce

Data zatrudnienia: 1 października 2022 r.

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 99238 z dnia 23 maja 2022 r.

Data ogłoszenia: 23 maja 2022 r.
Nazwa stanowiska: Starszy specjalista (stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych) w Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji

Nazwa urzędu: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu
Adres urzędu: ul. Mickiewicza 34 , 37 - 700 Przemyśl


Wyniki naboru: nabór zakończony  wyborem kandydatki/kandydata

Ewelina Maziarz, Nakło

Data wyniku: 25 lipca 2022 r.

Rezygnacja kandydata z zatrudnienia

Data wyniku: 31 sierpnia 2022 r.


Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 98141 z dnia 6 maja 2022 r.

Data ogłoszenia: 6 maja 2022 r.
Nazwa stanowiska: Specjalista w Pionie Głównego Księgowego

Nazwa urzędu: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu
Adres urzędu: ul. Mickiewicza 34 , 37 - 700 Przemyśl


Wyniki naboru: nabór zakończony  wyborem kandydatki/kandydata

Renata Jankowska, Kosienice

Data wyniku: 27 czerwca 2022 r.

Data publikacji wyniku: 27 czerwca 2022 r.

Informacja o zatrudnieniu kandydatki/kandydata:

Renata Jankowska, Kosienice

Data zatrudnienia: 1 października 2022 r.

 

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 99108 z dnia 19.05 2022 r.

Data ogłoszenia: 19 maja 2022 r.
Nazwa stanowiska: Audytor Wewnętrzny w Zespole Audytu Wewnętrznego

Nazwa urzędu: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu
Adres urzędu: ul. Mickiewicza 34 , 37 - 700 Przemyśl


Wyniki naboru: nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

Data wyniku: 22 czerwca 2022 r.

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 95483 z dnia 24 marca 2022 r.

Data ogłoszenia: 24 marca 2022
Nazwa stanowiska: Inspektor w Sekcji Administracji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Wydziału Łączności i Informatyki

Nazwa urzędu: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu
Adres urzędu: ul. Mickiewicza 34 , 37 - 700 Przemyśl


Wyniki naboru: nabór zakończony  wyborem kandydatki/kandydata

Marcin Szczepanik, Przemyśl

Data wyniku: 13 maja 2022 r.

Informacja o zatrudnieniu kandydatki/kandydata:

Marcin Szczepanik, Przemyśl

Data zatrudnienia: 15 lipca 2022 r.

 


Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 96225 z dnia 04.04 2022 r.

Data ogłoszenia: 04.04. 2022 r.
Nazwa stanowiska: Audytor Wewnętrzny w Zespole Audytu Wewnętrznego

Nazwa urzędu: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu
Adres urzędu: ul. Mickiewicza 34 , 37 - 700 Przemyśl


Wyniki naboru: nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

Data wyniku: 09.05.2022 r.

 

nformacja o wyniku naboru na ogłoszenie 87504 z dnia 22 listopada 2021 r.

Data ogłoszenia: 22 listopada 2021 r.
Nazwa stanowiska: Starszy Inspektor ds. naliczania uposażeń funkcjonariuszy w Sekcji Rachuby i Płac Pionu Głównego Księgowego

Nazwa urzędu: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu
Adres urzędu: ul. Mickiewicza 34 , 37 - 700 Przemyśl


Wyniki naboru: nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

Data wyniku: 01 luty 2022 r.

 

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 92183 z dnia 7 lutego 2022 r.

Data ogłoszenia: 7 luty 2022
Nazwa stanowiska: asystent (stanowisko d. obslugi kancelaryjno-administracyjnej i recepcyjnej) w Sekcji Prezydialnej Wydziału Koordynacji Działań

Nazwa urzędu: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu
Adres urzędu: ul. Mickiewicza 34 , 37 - 700 Przemyśl


Wyniki naboru: nabór zakończony  wyborem kandydatki/kandydata

Sylwia CHURA Laszki

Data wyniku: 25 kwietnia 2022 r.

Data publikacji wyniku: 26 kwietnia 2022 r.

informacja o zatrudnieniu kandydatki/kandydata:

Sylwia CHURA, Laszki

Data zatrudnienia: 1 czerwca 2022 r.


Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 93971 z dnia 4 marca 2022 r.

Data ogłoszenia: 4 marca 2022
Nazwa stanowiska: Starszy inspektor w Sekcji Budownictwa i Obsługi Nieruchomości Wydziału Techniki i Zaopatrzenia

Nazwa urzędu: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu
Adres urzędu: ul. Mickiewicza 34 , 37 - 700 Przemyśl


Wyniki naboru: nabór zakończony  wyborem kandydatki/kandydata

Elżbieta Kuczek, Jarosław

Data wyniku: 14 kwietnia 2022 r.

Data publikacji wyniku: 15 kwietnia 2022 r.

informacja o zatrudnieniu kandydatki/kandydata:

Elżbieta Kuczek, Jarosław

Data zatrudnienia: 1 lipca 2022 r.

 


Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 91891 z dnia 4 lutego 2022 r.

Data ogłoszenia: 4 luty 2022
Nazwa stanowiska: Starszy specjalista (stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych) w Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji

Nazwa urzędu: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu
Adres urzędu: ul. Mickiewicza 34 , 37 - 700 Przemyśl


Wyniki naboru: nabór zakończony  wyborem kandydatki/kandydata

Witold Brodowicz, Widna Góra

Data wyniku: 11 kwietnia 2022 r.


Wyniki naboru: nie zatrudniono kandydatki/kandydata

Data publikacji wyniku: 27 kwietnia 2022 r.


Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 90706 z dnia 12 stycznia 2022 r.

Data ogłoszenia: 12 stycznia 2022 r.
Nazwa stanowiska: Audytor Wewnętrzny w Zespole Audytu Wewnętrznego

Nazwa urzędu: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu
Adres urzędu: ul. Mickiewicza 34 , 37 - 700 Przemyśl


Wyniki naboru: nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

Data wyniku: 05 kwietnia 2022 r.

nformacja o wyniku naboru na ogłoszenie 87504 z dnia 22 listopada 2021 r.

Data ogłoszenia: 22 listopada 2021 r.
Nazwa stanowiska: Starszy Inspektor ds. naliczania uposażeń funkcjonariuszy w Sekcji Rachuby i Płac Pionu Głównego Księgowego

Nazwa urzędu: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu
Adres urzędu: ul. Mickiewicza 34 , 37 - 700 Przemyśl


Wyniki naboru: nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

Data wyniku: 01 luty 2022 r.

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 89099 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Data ogłoszenia: 29 grudnia 2022
Nazwa stanowiska: Inspektor w Sekcji Administracji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Wydziału Łączności i Informatyki

Nazwa urzędu: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu
Adres urzędu: ul. Mickiewicza 34 , 37 - 700 Przemyśl


Wyniki naboru: nabór zakończony  wyborem kandydatki/kandydata

Wojciech Szydłowski, Przemyśl

Data wyniku: 7 marca 2022 r.

informacja o zatrudnieniu kandydatki/kandydata:

Wojciech Szydłowski, Przemyśl

Data zatrudnienia: 1 czerwca 2022 r.


Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 87504 z dnia 22 listopada 2021 r.

Data ogłoszenia: 22 listopada 2021 r.
Nazwa stanowiska: Starszy Inspektor ds. naliczania uposażeń funkcjonariuszy w Sekcji Rachuby i Płac Pionu Głównego Księgowego

Nazwa urzędu: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu
Adres urzędu: ul. Mickiewicza 34 , 37 - 700 Przemyśl


Wyniki naboru: nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

Data wyniku: 01 luty 2022 r.

 

 

Metryczka

Data publikacji 03.04.2023
Data modyfikacji 03.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota GĄSKA-STAWARZ
Osoba udostępniająca informację:
Dorota GĄSKA-STAWARZ Sekcja Organizacji i Naboru Wydziału Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Dorota GĄSKA-STAWARZ
do góry