Wolne stanowiska w Służbie Cywilnej

KORPUS SŁUŻBY CYWILNEJ

NOWE NABORY na stanowiska w Korpusie Służby Cywilnej (rozwinięcie treści następuje po kliknięciu w przedmiotowy tekst >>>LINK<<<)

Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów na stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej:

  1. AUDYTOR WEWNĘTRZNY w Zespole Audytu Wewnętrznego  - Ogłoszenie o naborze nr 102368 z dnia 12 lipca 2022 r.- termin składania aplikacji do dnia 12 sierpnia 2022 r

Jednocześnie, w chwili obecnej trwają prace związane z ogłoszonymi we wcześniejszym terminie naborami na niżej wymienione stanowiska, na które minął termin składania aplikacji:

  1. STARSZY INSPEKTOR - kierownik Archiwum Zakładowego w Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji - Ogłoszenie o naborze nr 101168 z dnia 22 czerwca 2022 r. - termin składania aplikacji upłynął dnia 8 lipca 2022 r.
  2. STARSZY SPECJALISTA (do spraw ochrony informacji niejawnych) w Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji - Ogłoszenie o naborze nr 99238 z dnia 23 maja 2022 r.- termin składania aplikacji upłynął dnia 06.06.2022 r. (umowa o pracę na czas zastępstwa);
  3. SPECJALISTA w Pionie Głównego Księgowego - Ogłoszenie o naborze nr 98141 z dnia 6 maja 2022 r. - termin składania aplikacji upłynał  dnia 20 maja 2022 r.
  4. STARSZY INSPEKTOR w Sekcji Budownictwa i Obsługi Nieruchomości Wydziału Techniki i Zaopatrzenia - Ogłoszenie o naborze nr 93971 z dnia 4 marca 2022 r. - termin składania aplikacji upłynał dnia 18 marca 2022 r.
  5. ASYSTENT (stanowisko ds. obsługi kancelaryjno-administracyjnej i recepcyjnej) w Sekcji Prezydialnej Wydziału Koordynacji Działań - Ogłoszenie o naborze nr 92183 z dnia 7 lutego 2022 r. - termin składania aplikacji upłynał dnia 18 lutego 2022 r.
  6. INSPEKTOR w Sekcji Administracji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Wydziału Łączności i Informatyki - Ogłoszenie o naborze nr 95483 z dnia 24 marca 2022 r. - termin składania aplikacji upłynał dnia 4 kwietnia  2022 r.

Tekst wyżej wymienionych ogłoszeń znajduje się w załącznikach jak również rozwinięcie treści następuje po kliknięciu w przedmiotowe ogłoszenie.

Nabory na stanowiska w służbie cywilnej ogłoszone we wcześniejszych terminach zostały zakończone.

Informację o wynikach naboru zamieszczane są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, w zakładce "INFORMACJE O WYNIKACH NABORU" http://www.bip.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/s02/wolne-stanowiska-w-slu/9659,INFORMACJE-O-WYNIKACH-NABORU.html oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: https://nabory.kprm.gov.pl/wyniki-naborow

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z i informacjami dotyczącymi procedury naboru na stanowiska cywilne:

 

Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się do pracy w BiOSG w Przemyślu

25 maja 2018 r. na terytorium wszystkich krajów Unii Europejskiej zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO). RODO określa zasady, na jakich można przetwarzać dane osobowe. Z przepisów rozporządzenia o ochronie danych wynika też obowiązek ochrony danych osobowych /PRZEJDŹ/.

 

Metryczka

Data publikacji 12.07.2022
Data modyfikacji 12.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota GĄSKA-STAWARZ
Osoba udostępniająca informację:
Dorota GĄSKA-STAWARZ Wydział Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Dorota GĄSKA-STAWARZ
do góry