Wolne stanowiska w Służbie Cywilnej

INFORMACJE O WYNIKACH NABORU

Rozwinięcie wyników następuje po kliknięciu w przedmiotową zakładkę


Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 20219 z 2018-01-08

Data ukazania się ogłoszenia: 08-01-2018
Na stanowisko: Specjalista w Sekcji Budownictwa i Obsługi Nieruchomości Wydziału Techniki i Zaopatrzenia
Nazwa urzędu: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego w Przemyślu,
Adres urzędu: ul. Mickiewicza 34 , 37 - 700 Przemyśl


Wyniki naboru: brak ofert kandydatek/kandydatów

Data publikacji wyniku: 12-02-2018 r.


Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 19512 z 2017-12-18

Data ukazania się ogłoszenia: 18-12-2017
Na stanowisko: Specjalista (ds. rozliczeń ZUS) w Sekcji Rachuby i Płac Pionu Głównego Księgowego
Nazwa urzędu: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego w Przemyślu,
Adres urzędu: ul. Mickiewicza 34 , 37 - 700 Przemyśl


Wyniki naboru: nabór zakończony wyborem kandydatki

WYBRANA OSOBA:

Renata Kadłubkiewicz, Przemyśl

Data publikacji wyniku: 05-02-2018 r.


Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 19047 z 2017-12-07

Data ukazania się ogłoszenia: 07-12-2017
Na stanowisko: Starszy inspektor w Sekcji Serwisu Wydziału Łączności i Informatyki

Nazwa urzędu: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego w Przemyślu,
Adres urzędu: ul. Mickiewicza 34 , 37 - 700 Przemyśl


Wyniki naboru: nabór zakończony wyborem kandydata

WYBRANA OSOBA:

Kamil KORZYSTKA,    Siedliska

Data publikacji wyniku: 05-02-2018


Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 19116 z 2017-12-08

Data ukazania się ogłoszenia: 08-12-2017
Na stanowisko: Starszy specjalista - psycholog (ds. prowadzenia monitoringu wychowawczo - psychologicznego) w Sekcji Edukacyjno - Wychowawczej Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Przemyślu
Nazwa urzędu: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego w Przemyślu,
Adres urzędu: ul. Mickiewicza 34 , 37 - 700 Przemyśl


Wyniki naboru: nabór zakończony wyborem kandydatki

WYBRANA OSOBA:

Maria Michałkiewicz, Przemyśl

Data publikacji wyniku: 22-01-2018


Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 16151 z 2017-10-04

Data ukazania się ogłoszenia: 04-10-2017
Na stanowisko: Starszy inspektor Sekcji Serwisu Wydziału Łączności i Informatyki
Nazwa urzędu: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego w Przemyślu,
Adres urzędu: ul. Mickiewicza 34 , 37 - 700 Przemyśl

Wyniki naboru: oferty kandydatek/kandydatów nie spełniały wymagań formalnych
Data publikacji wyniku: 17-11-2017


Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 14218 z 2017-08-16

Data ukazania się ogłoszenia: 16-08-2017
Na stanowisko: Inspektor (ds. obsługi administracyjno - kancelaryjnej) w Pionie Głównego Księgowego
Nazwa urzędu: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego w Przemyślu,
Adres urzędu: ul. Mickiewicza 34 , 37 - 700 Przemyśl

Wyniki naboru: nabór zakończony wyborem kandydatki

WYBRANA OSOBA:

Elżbieta Cetnarowicz,   Wiązownica


Data publikacji wyniku: 27-09-2017


Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 14397 z 2017-08-22

Data ukazania się ogłoszenia: 22-08-2017
Na stanowisko: Starszy specjalista - psycholog Sekcji Edukacyjno-Wychowawczej Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Premyślu
Nazwa urzędu: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego w Przemyślu,
Adres urzędu: ul. Mickiewicza 34 , 37 - 700 Przemyśl

Wyniki naboru: oferty kandydatek/kandydatów nie spełniały wymagań formalnych
Data publikacji wyniku: 20-09-2017


Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 14490 z 2017-08-24

Data ukazania się ogłoszenia: 24-08-2017
Na stanowisko: Starszy inspektor Sekcji Serwisu Wydziału Łączności i Informatyki
Nazwa urzędu: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego w Przemyślu,
Adres urzędu: ul. Mickiewicza 34 , 37 - 700 Przemyśl

Wyniki naboru: oferty kandydatek/kandydatów nie spełniały wymagań formalnych
Data publikacji wyniku: 20-09-2017


Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 13993 z 2017-08-08

Data ukazania się ogłoszenia: 08-08-2017
Na stanowisko: audytora wewnętrznego Zespołu Audytu Wewnętrznego
Nazwa urzędu: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego w Przemyślu,
Adres urzędu: ul. Mickiewicza 34 , 37 - 700 Przemyśl

Wyniki naboru: oferty kandydatek/kandydatów nie spelniały wymagań formalnych
Data publikacji wyniku: 19-09-2017


Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 11394 z 2017-05-27

Data ukazania się ogłoszenia: 27-05-2017
Na stanowisko: audytora wewnętrznego Zespołu Audytu Wewnętrznego
Nazwa urzędu: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego w Przemyślu,
Adres urzędu: ul. Mickiewicza 34 , 37 - 700 Przemyśl

Wyniki naboru: oferty kandydatek/kandydatów nie spelniały wymagań formalnych
Data publikacji wyniku: 25-07-2017

________________________________________________________________________________________________________

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 5563 z 2016-11-18

Data ukazania się ogłoszenia: 18-11-2016
Na stanowisko: inspektor Sekcji Serwisu Wydziału Łączności i Informatyki
Nazwa urzędu: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego w Przemyślu,
Adres urzędu: ul. Mickiewicza 34 , 37 - 700 Przemyśl

Wyniki naboru: decyzja kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska
Data publikacji wyniku: 24-04-2017
 


Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 8287 z dnia 2017-02-09

Data ukazania się ogłoszenia: 09-02-2017
Na stanowisko: audytor wewnętrzny w Zespole Audytu Wewnętrznego
Nazwa urzędu: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego w Przemyślu,
Adres urzędu: ul. Mickiewicza 34, 37 - 700 Przemyśl

Wyniki naboru:
brak ofert kandydatek/kandydatów

Data wyniku: 21.03.2017

 

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 5579 z dnia 2016-11-18

Data ukazania się ogłoszenia: 18-11-2016
Na stanowisko: inspektor Sekcji Administracji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Wydziału Łączności i Informatyki
Nazwa urzędu: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego w Przemyślu,
Adres urzędu: ul. Mickiewicza 34, 37 - 700 Przemyśl

Status: nabór zakończony wyborem kandydata

Wyniki naboru (osoby):

Data publikacji wyniku: 27-02-2017
Wybrana kandydatka: Jakub HUSZLAK, Przemyśl

 

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 5563 z dnia 2016-11-18

Data ukazania się ogłoszenia: 18-11-2016
Na stanowisko: inspektor Sekcji Serwisu Wydziału Łączności i Informatyki
Nazwa urzędu: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego w Przemyślu,
Adres urzędu: ul. Mickiewicza 34 , 37 - 700 Przemyśl

Status: nabór zakończony wyborem kandydata

Wyniki naboru (osoby):

Data publikacji wyniku: 27-02-2017
Wybrana kandydatka: Jerzy KORALEWICZ, Przemyśl

 

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 2114 z dnia 2016-08-02

Data ukazania się ogłoszenia: 02-08-2016
Na stanowisko: starszy księgowy Sekcji Księgowości i Rozliczeń Pionu Głównego Księgowego
Nazwa urzędu: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego w Przemyślu,
Adres urzędu: ul. Mickiewicza 34 , 37 - 700 Przemyśl

Status: nabór zakończony wyborem kandydatki

Wyniki naboru (osoby):

Data publikacji wyniku: 28-08-2016
Wybrana kandydatka: Grażyna MŁYNARSKA, Przemyśl


Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 178544

Data ukazania się ogłoszenia: 05-03-2016
Na stanowisko: starszy referent Kancelarii Jawnej Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji
Nazwa urzędu: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego w Przemyślu,
Adres urzędu: ul. Mickiewicza 34 , 37 - 700 Przemyśl

Status: nabór zakończony wyborem kandydatki

Wyniki naboru (osoby):

Data publikacji wyniku: 09-05-2016
Wybrana kandydatka: Małgorzata GŁUSZKO, Przemyśl

Metryczka

Data publikacji 12.02.2018
Data modyfikacji 13.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Straż Graniczna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mariusz Strzyż
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Strzyż Wydział Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Strzyż
do góry