Wolne stanowiska w Służbie Cywilnej

KORPUS SŁUŻBY CYWILNEJ

NOWE NABORY na stanowiska w Korpusie Służby Cywilnej (Rozwinięcie treści następuje po kliknięciu w przedmiotowy tekst)

W chwili obecnej Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej prowadzi nabory na niżej wymienione stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej:

  1. INSPEKTOR (ds. bezpieczeństwa i higieny pracy) Zespołu ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Wydziale Kontroli (Ogłoszenie o naborze nr 35310 z dnia 04.10.2018 r. - termin składania aplikacji do 18 października 2018 r.
  2. AUDYTOR WEWNĘTRZNY (ds. audytu wewnętrzengo) Zespołu Audytu Wewnętrznego (Ogłoszenie o naborze nr 35504 z dnia 08.10.2018 r. - termin składania aplikacji do 29 października 2018 r.
  3. STARSZY REFERENT (ds. obsługi Kancelarii ) Sekcji Ochrony Dokumentacji w Wydziale Ochrony Informacji - zatrudnienie na czas zastępstwa  (Ogłoszenie o naborze nr 33836  z dnia 12.09.2018 r. - termin składania aplikacji minął 26 września 2018 r,

Tekst wyżej wymienionych ogłoszeń znajduje się w załącznikach jak również rozwinięcie treści następuje po kliknięciu w przedmiotowe ogłoszenie.

Termin składania aplikacji na ogłoszenie o naborze nr 33326  z dnia 04.09.2018 r. (STARSZY INSPEKTOR ds. środków trwałych w Sekcji Księgowości i Rozliczeń Pionu Głównego Księgowego - zatrudnienie na czas zastępstwa  minął 18 września 2018 r.


Jednocześnie, ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej są zamieszczane:

Nabory na stanowiska w służbie cywilnej ogłoszone we wcześniejszych terminach zostały zakończone.

Informację o wynikach naboru zamieszczane są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, w zakładce "INFORMACJE O WYNIKACH NABORU" http://www.bip.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/s02/wolne-stanowiska-w-slu/9659,INFORMACJE-O-WYNIKACH-NABORU.html oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: https://nabory.kprm.gov.pl/wyniki-naborow

Zachęcamy do zapoznania się z i informacjami dotyczącymi procedury naboru na stanowiska cywilne:

 

Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się do pracy w BiOSG w Przemyślu

25 maja 2018 r. na terytorium wszystkich krajów Unii Europejskiej zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO). RODO określa zasady, na jakich można przetwarzać dane osobowe. Z przepisów rozporządzenia o ochronie danych wynika też obowiązek ochrony danych osobowych /PRZEJDŹ/.

 

Metryczka

Data publikacji 08.10.2018
Data modyfikacji 08.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mariusz Strzyż
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Strzyż Wydział Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Strzyż
do góry