Wolne stanowiska w Służbie Cywilnej

KORPUS SŁUŻBY CYWILNEJ

NOWE NABORY na stanowiska w Korpusie Służby Cywilnej (Rozwinięcie treści następuje po kliknięciu w przedmiotowy tekst)

W chwili obecnej Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej prowadzi nabory na niżej wymienione stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej:

  1. STARSZY REFERENT (ds. obsługi administracyjno - kancelaryjnej) Sekcji Służby Granicznej w Wydziale Granicznym - zatrudnienia na czas zastępstwa  (Ogłoszenie o naborze nr 31232  z dnia 27.07.2018 r. - termin składania aplikacji minął 10 sierpnia 2018 r,
  2. INSPEKTOR (ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy) w Zespole ds. Bezpieczeństwa i Hinieny Pracy Wydziału Kontroli - zatrudnienie na czas zastępstwa. (Ogłoszenie o naborze nr 31667 z dnia 07.08.2018 r. - termin składania aplikacji do 24 sierpnia 2018 r.

W chwili obecnej trawją prace komisji w związku z prowadzonymi naborami na niżej wymienione stanowiska:

  1. STARSZY KSIĘGOWY (ds. księgowo - finansowych) w Sekcji Gospodarki Mieszkaniowej i Kwaterunkowej Wydziale Techniki i Zaopatrzenia (Ogłoszenie o naborze nr 29213 z dnia 21.06.2018 r. - termin składania aplikacji minął 17 lipca 2018 r.

Tekst wyżej wymienionych ogłoszeń znajduje się w załącznikach jak również rozwinięcie treści następuje po kliknięciu w przedmiotowe ogłoszenie.


Jednocześnie, ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej są zamieszczane:

Nabory na stanowiska w służbie cywilnej ogłoszone we wcześniejszych terminach zostały zakończone.

Informację o wynikach naboru zamieszczane są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, w zakładce "INFORMACJE O WYNIKACH NABORU" http://www.bip.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/s02/wolne-stanowiska-w-slu/9659,INFORMACJE-O-WYNIKACH-NABORU.html oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: https://nabory.kprm.gov.pl/wyniki-naborow

Zachęcamy do zapoznania się z i informacjami dotyczącymi procedury naboru na stanowiska cywilne:

Metryczka

Data publikacji 17.08.2018
Data modyfikacji 17.08.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mariusz Strzyż
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Strzyż Wydział Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Strzyż
do góry