Wolne stanowiska w Służbie Cywilnej

KORPUS SŁUŻBY CYWILNEJ

NOWE NABORY na stanowiska w Korpusie Służby Cywilnej (Rozwinięcie treści następuje po kliknięciu w przedmiotowy tekst)

W chwili obecnej Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej prowadzi nowe nabory na niżej wymienione stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej:

  1. STARSZY REFERENT (ds. obsługi kancelaryjnej) w Kancelarii Ogólnej Placówki SG w Korczowej (Ogłoszenie o naborze nr 22540 z dnia 19.02.2018 r.) - termin składania aplikacji  minął 12 marca 2018 r.

Tekst wyżej wymienionych ogłoszeń znajduje się w załącznikach jak również rozwinięcie treści następuje po kliknięciu w przedmiotowe ogłoszenia.

Jednocześnie, ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej zamieszczono:

Ponadto, nabory na niżej wymienione stanowiska zostały zakończone wyborem kandydatki / kandydata:

  1. STARSZY KSIĘGOWY (ds: rozliczeń gospodarki częściami zamiennymi) w Sekcji Gospodarki Transportowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia (Ogłoszenie o naborze nr 21073 z dnia 24 stycznia 2018 r.) - WYBRANA OSOBA: Joanna SAWA, Jarosław.
  2. STARSZY INSPEKTOR w Sekcji Serwisu Wydziału Łączności i Informatyki (Ogłoszenie o naborze nr 19047 z dnia 07.12.2017 r. - WYBRANA OSOBA: Kamil KORZYSTKA, Siedliska.
  3. SPECJALISTA do spraw rozliczeń ZUS w Sekcji Rachuby i Płac Pionu Głównego Księgowego (Ogłoszenie o naborze nr 19512 z dnia 18.12.2017 r.) - WYBRANA OSOBA: Renata KADŁUBKIEWICZ, Przemyśl.
  4. STARSZY KSIĘGOWY (ds. ewidencji mienia oraz obsługi finansowej) w Sekcji Techniki Specjalnej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia (Ogłoszenie o naborze nr 20153 z dnia 05.01.2018 r.) - WYBRANA OSOBA: Wioletta KOWAL - SIARA, Przemyśl.
  5. STARSZY REFERENT (ds. obsługi kancelarii jawnej) w Kancelarii Jawnej Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji (Ogłoszenie o naborze nr 21794 z dnia 07.02.2018 r.) - WYBRANA OSOBA: Mariusz HUCZYK, Przemyśl.
  6. ASYSTENT (ds. ewidencji, przetwarzania i przesyłania danych) w Zespole Służby Dyżurnej (Ogłoszenie o naborze nr 22913 z dnia 26.02.2018 r.) - WYBRANA OSOBA: Agata BOSEK, Bałaje.
  7. STARSZY REFERENT (ds. obsługi administracyjno - kancelaryjnej) w Wydziale Techniki i Zaopatrzenia (Ogłoszenie o naborze nr 23702 z dnia 09.03.2018 r. - ZATRUDNIENIE NA CZAS ZASTĘPSTWA) - anulowano nabór.
  8. SPECJALISTA w Sekcji Budownictwa i Obsługi Nieruchomości Wydziału Techniki i Zaopatrzenia (Ogłoszenie o naborze nr 23853 z dnia 14.03.2018 r.) - oferty kandydatek/kandydatów nie spełniały wymagań formalnych.

Informację o wynikach naboru zamieszczane są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, w zakładce "INFORMACJE O WYNIKACH NABORU" http://www.bip.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/s02/wolne-stanowiska-w-slu/9659,INFORMACJE-O-WYNIKACH-NABORU.html oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: https://nabory.kprm.gov.pl/wyniki-naborow

 

Zachęcamy do zapoznania się z i informacjami dotyczącymi procedury naboru na stanowiska cywilne:

Metryczka

Data publikacji 24.05.2018
Data modyfikacji 24.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mariusz Strzyż
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Strzyż Wydział Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Strzyż
do góry