Redakcja serwisu - BIP - Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Redakcja serwisu

Administracja merytoryczna serwisu internetowego:

Elżbieta Pikor
Rzecznik Prasowy
rzecznik.bieszczadzki@strazgraniczna.pl
tel. :166732008
Anna Michalska
Starszy Specjalista
anna.michalska@strazgraniczna.pl
tel. :166732181
Beata Rataj
St. Specjalista
beata.rataj@strazgraniczna.pl
tel. :166732018
Tomasz Czajkowski
Specjalista
Tomasz.Czajkowski@strazgraniczna.pl
tel. :166732299
Grzegorz Kisiel
Starszy Specjalista
Grzegorz.Kisiel@strazgraniczna.pl
tel. :166732377
Witold Trysła
Kierownik Sekcji Ochrony Dokumentacji
Witold.Trysla@strazgraniczna.pl
tel. :166732119
Tomasz Borycki
Naczelnik
Tomasz.Borycki@strazgraniczna.pl
tel. :166732044
Maria Wiejacz
Kierownik
Maria.Wiejacz@strazgraniczna.pl
tel. :166732136
Piotr Polak
Starszy Kontroler
Piotr.Polak@strazgraniczna.pl
tel. :166732404
Mariusz Strzyż
Starszy Specjalista
Mariusz.Strzyz@strazgraniczna.pl
tel. :166732875
Alicja Mielniczek
Starszy Asystent
Alicja.Mielniczek@strazgranicza.pl
tel. :166732383
Wojciech Łach
Specjalista
Wojciech.Lach@strazgraniczna.pl
tel. :166732364
Artur Lewicki
Zastępca Naczelnika
artur.lewicki@strazgraniczna.pl
tel. :166732045
Janusz Szczygielski
Kierownik Sekcji Ekonomicznej
janusz.szczygielski@strazgraniczna.pl
tel. :166732058
Tomasz Rużyło
Kierownik Sekcji
tomasz.ruzylo@strazgraniczna.pl
tel. :166732074
Anna Zybińska
Starszy Specjalista
anna.zybinska@strazgraniczna.pl
tel. :166732387
Anna Gwiżdż
Inspektor
anna.gwizdz@strazgraniczna.pl
tel. :166732322
Małgorzata Zagrobelna
Starszy Księgowy
malgorzata.zagrobelna@strazgraniczna.pl
tel. :166732349
Barbara Burdzińska
barbara.burdzinska@strazgraniczna.pl
Lucyna Handzel
lucyna.handzel@strazgraniczna.pl

do góry